6907931186, 6977142024 Προμπονά Δημήτριου 27 & Επινίκου, Ανω Πατήσια erasmiapoliti@gmail.com
hero image
Facebook
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Πολίτη Ερασμία | Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Άνω Πατήσια Αθήνα 


Στον σύγχρονο και ζεστό χώρο του διαιτολογικού γραφείου, στα πλαίσια των διαιτολογικών συνεδριών, προσφέρονται επιγραμματικά οι ακόλουθες υπηρεσίες:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λήψη αναλυτικού & εξατομικευμένου διαιτολογικού και ιατρικού ιστορικού

 

Ανάλυση σύστασης σώματος με επαγγελματικό διαιτολογικό εξοπλισμό

 

Σωματομέτηση (μέτρηση ύψους, σωματικού βάρους, σωματικών περιφερειών με μεζούρα)

 

Δερματοπτυχομέτρηση
7 σημείων

 
 

Διατροφική εκπαίδευση (βασικές αρχές διατροφής, κατανόηση ρόλου και πηγών μακροθρεπτικών & μικροθρεπτικών συστατικών της τροφής, χρήση προπλασμάτων πυραμίδας μεσογειακής διατροφής για την επίδειξη και κατανόηση των διατροφικών ισοδυνάμων, έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό, παροχή  οδηγιών και ιδεών μαγειρέματος και κατανόησης ετικετών τροφίμων).

 

Διατροφική αγωγή και ενημέρωση μεμονομένων ομάδων ατόμων με κοινά χαρακτηριστικά και διατροφικά ενδιαφέροντα (είτε στον χώρο του γραφείου, είτε σε άλλο κατάλληλο χώρο για την εκπαιδευτική διαδικασία).

 
 

Διατροφογενετικός έλεγχος & εξατομικευμένη σύνθεση διαιτολογίου βάσει των γενετικών πληροφοριών που λαμβάνουμε από την εξειδικευμένη γενετική ανάλυση του πελάτη

 

Μέτρηση μεταβολικού ρυθμού ηρεμίας (R.M.R.) μέσω ειδικού εξοπλισμού με την μέθοδο της έμμεσης θερμιδομετρίας

 

Διατροφική συμβουλευτική και παρακολούθηση

 

Πρόσβαση στον χώρο του διαιτολογικού γραφείου ατόμων με κινητικές ιδιαιτερότητες – περιορισμούς (ράμπα ΑΜΕΑ)